همیشه با سوالات جدی و فوتبالی با سوشا مکانی تماس می گرفتیم و این بار بر آن شدیم که با چند پرسش عجیب سراغ دروازه بان اول پرسپولیس برویم. البته جواب هایی هم شنیدیم که تا حدودی جدی بود.

*تو را معمولا به چه صفاتی می شناسند؟

نمی دانم. خیلی دور و برم شلوغ نیست و اهل رفیق بازی هم نیستم. همه زندگی ام معطوف به ورزش شده و روابط خارج فوتبالی به آن صورت ندارم.

*چقدر از خودت راضی هستی؟

من نباید از خودم راضی باشم ولی آدم وظیفه شناسی هستم امیدوارم مربیان از من راضی باشند.

*تا به حال شده از خودت شاکی شوی؟

مثل همه آدم ها بارها و بارها ... چطور مگه؟

*وقتی از خودت شاکی می شوی به کجا شکایت می بری؟

چون جز خدا کسی را ندارم به آن بالایی شکایت می برم و همیشه هم جواب گرفتم.

*خوش برخوردترین آدمی که می شناسی؟

خوش برخوردترین که نمی توان گفت اما با شخصیت ترین انسان هایی که می شناسم غلامحسین پیروانی، حسین فرکی و مهندس علیپور رئیس هیات مدیره باشگاه نفت تهران هستند. این افراد الگوی مناسبی برای هر کسی از جمله خودم به شمار می روند.

*خانه کسی بدون دعوت می روی؟

(می خندد) با دعوت هم نمی روم چون آن قدر گرفتار تمرین و مسابقه هستم که فرصت رفتن به مهمانی ندارم. با این وجود بدون دعوت جایی نمی روم.

*اگر کسی بدون دعوت به خانه ات بیاید ناراحت نمی شوی؟ طرف را راه می دهی؟

چرا راه ندهم؟ اتفاقا تا دلتان بخواهد مهمان نواز هستم. مورد داشتیم طرف 4 ماه آمد منزلم لنگر انداخت و کنگر خورد و خم به ابرویم نیامد (تاکید می کند شوخی کرده) البته از بستگان بود و خیلی دوستش دارم. شخصا دوست دارم منزلم میهمان بیاید و برود و از این بابت مشکلی ندارم.

*شده کسی زنگ خانه ات را بزند و در را باز نکنی؟

امکان ندارد. گفتم که عاشق میهمان هستم.

*خودت تا به حال زنگ منزل کسی را زدی که باز نکند؟

پیش آمده ولی چند سال قبل بوده و تازگی ها چنین اتفاقی نیفتاده است.

*چرا انسان دو تا چشم دارد؟

به همان دلیلی که دو تا پا دارد ... (با خنده) آخر این چه سوالی است؟

*حالا بگو دلیل آنکه آدم ها یک دماغ دارند، چیست؟

این سوال را باید خداوند جواب بدهد. باور کنید سوالات شما خیلی سخت است!

*اگر جای دیوید بکام بودی و آلکس فرگوسن لنگه کفش سمت تو پرت می کرد، چه عکس العملی نشان می دادی؟

اتفاقا سوال خوبی پرسیدید. در طول زندگی هرگز نخواستم جای کسی قرار بگیرم و چنین آرزویی هم در سر نداشتم اما خیلی دوست دارم جای دیوید بکام باشم. او تنها کسی است که دوست دارم جایش باشم.

*نگفتی چه عکس العملی نسبت به پرتاب کفش نشان می دادی؟

الکس فرگوسن بزرگ ترین مربی تاریخ فوتبال است که اگر به جای کفش سنگ هم طرفم پرت می کرد صدایم در نمی آمد!

*دوست داشتی پولت از پارو بالا برود؟

نه، پول خیلی زیاد هم خوب نیست. همین قدر که محتاج بنده خدا نباشم برایم کافی است و خدا را شکر می کنم. تا به امروز هم فقط دستم را جلوی آن بالایی دراز کردم و نیاز به بنده خدا پیدا نکردم.

*کسی را می شناسی که پولش از پارو بالا برود؟

خیلی از ورزشکاران و فوتبالیست ها هستند که پولشان به قول معروف از پارو بالا می رود.

*مشخصا منظورت چه کسانی است؟

به نظرم بازیکنان تیم جام جهانی 1998 فرانسه اغلب از تمکن مالی خوبی برخوردارند و پولشان از پارو بالا می رود! آن زمان پول خوبی درآوردند و تورم هم این قدر بالا نبود بنابراین ملک خریدند وضع شان خوب و خوب تر شد. البته همشان هم انسان های با معرفتی هستند و دوست دارم همواره موفق و پولدار باشند.

*چرا توت فرنگی و کفش دوزک هر دو قرمز رنگ هستند؟

چون پرسپولیسی اند! اصلا قرمز رنگ غالب طبیعت است و هر چیز سرخ و قرمزی زیباست.

*بسیار خوب، در پایان تو سوالی از ما نداری؟

نه، مگر شما سوالی هم با این سوالات خودتان باقی گذاشتید؟!