به گزارش سرویس ورزشی برنا، مرحله چهارم تور دوچرخه سواری تایوان به مسافت 102.7کیلومتر برگزار شد که در پایان این مرحله هر سه سکو برتر به رکابزنان ایرانی رسید. میرصمد پورسیدی و قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز بر روی سکو های اول و سوم ایستادند ، رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد نیز دوم شد.

در رده بندی انفرادی مجموع مراحل نیز پورسیدی توانست در رده اول قرار بگیرد. حسین عسگری و رحیم امامی نیز دوم و سوم شدند.

به این ترتیب در پایان مرحله چهارم پیراهن های طلایی و کوهستان به پورسیدی رسید.

رده بندی انفرادی مرحله چهارم :

 

1-میر صمد پورسیدی از پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 12 دقیقه و 42 ثانیه

 

2-رحیم امامی از پیشگامان کویر یزد با زمان سه ساعت و 12 دقیقه و 44 ثانیه

 

3-قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 12 دقیقه و 58 ثانیه

 

4-حسین عسگری از پیشگامان کویر یزد با زمان سه ساعت و 13 دقیقه و 7 ثانیه

 

.

 

.

 

7-آروین گودرزی از پیشگامان کویر یزد با زمان سه ساعت و 13 دقیقه و 39 ثانیه

 

10-امیر کلاهدوز از پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 13 دقیقه و 39 ثانیه

 

16-امیر زرگری از پیشگامان کویر یزد با زمان سه ساعت و 13 دقیقه و 57 ثانیه

 

52-مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 28 دقیقه و 25 ثانیه

 

85-حمید بیک خورمیزی از پیشگامان کویر یزر با زمان سه ساعت و 38 دقیقه و 9 ثانیه

 

رده بندی انفرادی رکابزنان در مجموع چهار مرحله:

 

1-میرصمد پورسیدی با زمان 10 ساعت و 9دقیقه و 47 ثانیه

 

2-حسین عسگری با زمان 10 ساعت و 10دقیقه و 17 ثانیه

 

3-رحیم امامی با زمان 10 ساعت و 10دقیقه و 33 ثانیه

 

.

 

.

 

13-امیر کلاهدوز با زمان 10 ساعت و 12دقیقه و 57 ثانیه

 

14-امیر زرگری با زمان 10 ساعت و 13دقیقه و 8 ثانیه

 

16-قادر میزبانی با زمان 10 ساعت و 14دقیقه و 51 ثانیه

 

17-آروین گودرزیبا زمان 10 ساعت و 15دقیقه و 3 ثانیه

 

44-مهدی سهرابی با زمان 10 ساعت و 30دقیقه و 32 ثانیه

 

86-حمید بیک خورمیزی با زمان 10 ساعت و 51دقیقه و 18 ثانیه

 

رده بندی تیمی مجموع چهار مرحله:

 

1-پیشگامان کویر یزد با زمان 30 ساعت و 33 دقیقه و 52 ثانیه

 

2-پتروشیمی تبریز با زمان 30 ساعت و37دقیقه و 53 ثانیه

 

3-وینو قزاقستان با زمان 30 ساعت و 43 دقیقه و 23 ثانیه