به گزارش سرویس ورزشی برنا، بازی دو تیم راه آهن و تراکتورسازی تبریز در هفته 23 انجام شد و از سوی مرتضی کرمانی مقدم، مربی تیم راه آهن تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر مسئولانه و اعتراض به نحوع داوری که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (محرومیت تعلیقی کرمانی مقدم از تاریخ 19 فروردین ماه به مدت 6 ماه است)

به دلیل اهانت تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز به داور بازی، این تیم به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

 

جریمه و محرومیت برای مربی تیم فولاد خوزستان

مسابقه تیم های گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان از سری رقابتهای لیگ برتر در هفته 23 برکزار شد و از سوی کوروش بختیاری زاده، مربی تیم فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر رفتار زننده، اهانت به داور و نماینده بازی صورت گرفت. وی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم فولاد خوزستان نیز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری به مبلغ 40میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین به دلیل تخلف اسکوچیچ، سرمربی تیم فولاد خوزستان در دیدار برابر تیم پیکان تهران در هفته 22 لیگ برتر، وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

گفتنی است، به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان در بازی برابر پیکان، این تیم به 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

 

جریمه نقدی برای تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس

بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران روز 18 اسفند ماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی نظیر فحاشی و پرتاب ترقه به داخل زمین صورت گرفت. این تیم به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و در صورت تکرار تخلفات از سوی تماشاگران این تیم، تیم تراکتورسازی تبریز با محرومیت تیم در مسابقات خانگی بدون حضور تماشاگر مواجه خواهد شد.

گفتنی است؛ قادر رحیم زاده، یکی از اعضای کادر فنی تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل ورود غیر مجاز به داخل زمین که منجر به اخراجش شد، به یک جلسه محرومیت و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم پرسپولیس تهران نیز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

 

تذکر کتبی به سرمربی تیم فوتسال کاسپین

مسابقه دو تیم کاسپین قزوین مقابل تیم حفاری اهواز از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان برگزار شد و از سوی آمنه محمودی، سرمربی تیم فوتسال کاسپین به دلیل عدم رعایت مفاده ماده 72 آیین نامه انضباطی تخلفاتی صورت گرفت. کمیته انضباطی با توجه به بررسی سوابق و نشستهایی که با وی برگزار کرد، سرمربی تیم فوتسال کاسپین قزوین را طبق مقررات 64 آیین ماه انضباطی به تذکر کتبی محکوم کرد.

 

محرومیت و جریمه نقدی برای سرمربیان گیتی پسند اصفهان و پایاسازه تبریز

مسابقه تیم های پایا سازه تبریز و گیتی پسند اصفهان از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال آقایان روز 15 اسفند ماه 93 برگزار شد. به دلیل اعترض به داور، ورود غیر قانونی و جنجال و تحریک تماشاگران از سوی محمد زارعی، سرمربی تیم پایاسازه تبریز، وی طبق بند 5 ماده 66 به سه جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین به دلیل رفتار غیر ورزشی و ایجاد اغتشاش بعد از اخراج ناصر رهنما، مربی تیم پایا سازه تبریز از سوی داور، وی نیز به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید مبلغ 5 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

گفتنی است، تیم پایا سازه تبریز به دلیل تخلف تماشاگران، پرتاب بطری آب به داخل زمین، ورود به زمین بازی و برخورد زننده با داور و درگیری با بازیکنان گیتی پسند اصفهان باید مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

لازم به ذکر است، به دلیل تخلفات شمس، سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان به داوران و نماینده بازی و رفتار غیر ورزشی، وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و جریمه نقدی 5 میلیون ریالی را باید طبق اعلام کمیته انضباطی پرداخت کند.

مهدی پاسیان، سرپرست تیم گیتی پسند نیز به دلیل اعتراض به داوران در پایان بازی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.