معرفی رضا حسنی خو به عنوان ناظر وزارت در مذاکرات کی روش و کفاشیان، پاسخ روشنی بود به آنهایی که اصرار داشتند اسدی را نماینده وزارت ورزش در فدراسیون معرفی کنند.

وقتی دعوای کارلوس کی روش و علی کفاشیان بالا گرفت و رییس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی در مذاکرات مستقیم به بن بست رسیدند، خیلی ها توقع داشتند وزیر ورزش و جوانان برای جلوگیری از افزایش تنش ها که بازتاب بین المللی بدی داشت، وارد عمل شود و یا حداقل طرفین را به خویشتنداری و خودداری از درگیری و جنگ و جدل کلامی دعوت کند.

در حالی که فوتبالدوستان از کفاشیان و کی روش قطع امید کرده بودند و به نظر می رسید مذاکرات بی نتیجه طرفین، به بن بست رسیده و پایان خوشی نخواهد داشت، وزارت ورزش و جوانان در اقدامی هوشمندانه وارد عمل شد و رضا حسنی خو، مدیرکل حراست این وزارتخانه را برای نظارت بر روند مذاکرات طرفین معرفی کرد. رضا حسنی خو از طرف دکتر گودرزی مامور حضور در مذاکرات رییس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی شده و وظیفه دارد بدون دخالت در مباحث فنی، روی روند مذاکره نظارت داشته باشد تا مذاکرات به حاشیه کشیده نشود و طرفین بدون درگیری و تنش به یک توافق همه جانبه برسند.

این اقدام وزیر ورزش و جوانان جدا از این که گام بلندی بود برای کم کردن تنش های فوتبال، پیام روشنی داشت به آنهایی که اصرار دارند بگویند اسدی نماینده وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون فوتبال است و دبیرکل جدید فدراسیون را مامور وزیر معرفی می کنند.

 اگر علیرضا اسدی واقعا نماینده وزارت ورزش بود، وزیر نیازی نداشت به رضا حسنی خو حکم بدهد در جلسه کی روش و کفاشیان شرکت کند و می توانست اسدی را به عنوان ناظر مامور حضور در نشست های طرفین درگیر در مذاکره کند.

حکمی که وزیر ورزش برای رضا حسنی خو صادر کرد، نشان می دهد وزیر اگر بخواهد کسی را به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان معرفی کند (حتی برای کوتاه مدت و فقط جهت نظارت بر چند جلسه مذاکره) قطعا به او حکم می دهد و نیازی به نماینده پنهان ندارد.

دکتر گودرزی که صریح و شفاف عقاید و نظر خود را می گوید، به جای خط دادن به نمایندگان پنهان که تخصص برخی افراد فعال در حوزه فوتبال است، به نمایندگان خود حکم رسمی می دهد. شک نکنید اگر علیرضا اسدی هم نماینده وزارت بود، مثل رضا حسنی خو حکم رسمی داشت و شفاف و علنی معرفی می شد.