به گزارش سرویس ورزشی برنا، عضو کمیته فنی وتوسعه از لغو نشست کمیته فنی خبر داد و گفت: این نشست در هفته آتی برگزار می شود.

ناصر عاقلی، دبیر کمیته فنی وتوسعه درباره لغو این نشست گفت: ابتدا قرار بود تا این جلسه فردا ساعت 15:00 در محل فدراسیون فوتبال برگزار شود که به دلیل عدم حضور کلیه اعضای کمیته فنی و توسعه این نشست به یکشنبه هفته آینده 30 فروردین ماه راس ساعت 15:00 موکول شد.