به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از  دکتر سید عبدالحمید احمدی (مشاور عالی وزیر و معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان) به همراه مسعود امینی (مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان) در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای حضور یافتند.

فرهاد طلوع کیان (رییس فدراسیون) با استقبال از مسئولین وزارت ورزش و جوانان سال جدید را تبریک گفت.

احمدی نیز ضمن تقدیر از عملکرد فدراسیون در سال گذشته اظهار کرد: برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فدراسیون مورد حمایت بیشتری از سوی وزارتخانه قرار می گیرد

وی تاکید کرد: امور ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی و اجرای مصوبه 621 شورای فرهنگ عمومی نیز در جلسه ای جداگانه بررسی شود.

مشاور عالی وزیر و معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان در خصوص روند بین المللی کردن ورزش زورخانه ای ضمن اظهار خرسندی از مسئولیت جدید رییس فدراسیون ایران تاکید کرد: مسائل فرهنگی و فنی ورزش زورخانه ای جدایی ناپذیر است و باید در این مسیر تلاش های علمی و کارشناسی صورت گیرد تا موفقیت پایدار حاصل شود.