به گزارش سرویس ورزشی برنا، طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی روسای انجمن های والیبال و تکواندو منصوب شدند.

محمد پورکیانی سرپرست فدراسیون طی احکامی جداگانه روسای انجمن های والیبال و تکواندو را منصوب کرد.

اصغر رحیمی به عنوان رئیس انجمن تکواندو منصوب شد، رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی  کمیته ملی المپیک می باشد.

محمود افشار دوست نیز به عنوان رئیس انجمن والیبال فدراسیون منصوب شد، افشار دوست دبیر فدراسیون والیبال نیز می باشد.