به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به انتقال امتیاز تیم فائزکاران به تیم زینت گستر نوشهر برنامه مسابقات معوقه هفته اول و دو دیدار از هفته دوم به شرح زیر اعلام شد.
 
معوقه هفته اول: چهارشنبه 16/2/94 – ساعت 18
خزر رودسر – زینت گستر نوشهر -ورزشگاه : شهرداری رودسر
 
هفته دوم: شنبه 19/2/94 – ساعت 18
زینت گستر نوشهر – موج گناوه  - ورزشگاه : ساحلی سیترا
ملوان بندرگز – خزر رودسر - ورزشگاه : امام رضا (ع)