به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر محمود گودرزی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دیدار با پرفسور سمیعی را افتخاری بزرگ برای هر ایرانی دانست و گفت: بسیار خوشحالم که امروز در خدمت پزشک و جراح مغز و اعصاب سرشناس ایرانی در جهان هستم.

او ادامه داد:  پروفسور سمیعی  در تمامی دنیا، منادی سلامت و در اکثر کشورهای توسعه یافته به نام وی مراکز پزشکی تاسیس شده و خود او نیز به لحاظ علمی براین مراکز نظارت دارد  و جزو سرآمدان است.
 
 وزیر ورزش و جوانان علاقه دکتر سمیعی به وطن را وصف ناپذیر توصیف کرد و گفت:  وی به ایران به خاطر سرکشی از مراکز بزرگ جراحی مغز و اعصابی که در حال اتمام است سفر می کند و ما  هم از این پس از دانش شان بهره های بیشتری خواهیم برد.
او تصریح کرد: تخصص پرفسور سمیعی "سلامت" است و ما هم در این وزارتخانه بخشی از وظایفمان ارتقاء سطح سلامتی با بهره گیری از ورزش است.
 
دکتر گودرزی علاقمندی مردم ایران به پرفسور سمیعی رامورد توجه قرار داد  و افزود: بی تردید وقتی وی مردم را به ورزش توصیه می کند، مردم هم به خاطر شناخت و ارادتی که به وی دارند ، تاثیر بیشتری می پذیرند  .
 
او گفت: امیدوارم حضور و سخنان ایشان در این حوزه بتواند در توسعه و گسترش فرهنگ ورزشی در کشورمان اثر گذار باشد تا جامعه به سمت سلامت برود.
 
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد :حضور وی در این وزارتخانه برای ما مغتنم و باعث خیر و برکت برای کشور است بخصوص در حوزه سلامت؛ ما امروز از دیدگاه های پرفسور سمیعی درس گرفتیم.