به گزارش سرویس ورزشی برنا دکتر شعبانی بهار معاون همگانی وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اعلام تعویق یک هفته‌ای زمان برگزاری انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی دلایل آن را رعایت اساسنامه و عدالت بین نامزدها عنوان کرد.

وی گفت : طبق اساسنامه باید 15 روز قبل از برگزاری مجمع نامزدها از فرصت حضور خود مطلع شوند و این موضوع برای 8 نفر از انها میسر نشد و در تاریخ هفتم اردیبشهت به آنها اعلام شد.

شعبانی بهار اضافه کرد: به این ترتیب چهارشنبه 23 اردیبهشت انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی با حضور نامزدهای تایید شده برگزار می شود.