به گزارش سرویس ورزشی برنا سازمان خصوصی سازی شرکت استیل آذین را به دلیل بدهی بانکی در مزایده باشگاه پرسپولیس برنده ندانست.

از همین رو حسین هدایتی مالک شرکت استیل آذین به همراه امیر عابدینی امروز به سازمان خصوصی سازی رفت و با پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی جلسه ای ویژه داشت.

در این جلسه پوری حسینی مدارک و دلایل رد شدن شرکت استیل آذین در مزایده پرسپولیس را به هدایتی تحویل داد و مساله را به طور کامل برای آنها توضیح داد.