به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر حسن قشقاوی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پیش از آغاز نهمین جلسه شورای معاونین و مدیران کل پارلمانی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: خوشبختانه حال دیپلماسی ورزشی هم مثل حال مملکتمان خوب است اما باید خوب و بد را تعریف کرده و بعد سراغ انطباق اوضاع با این الگو باشیم .

او تأکید کرد: شک ندارم که اوضاع خوب مملکت، در احوال مردم نیز منعکس می شود .

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی و پارلمانی با مورد توجه قراردادن اثرات ورزش در داخل و خارج از مرزهای ایران ادامه داد: ورزش آیینه تمام نمای روحیه ملت ایران است.

وی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه حال مملکت خوب است و هیچ دغدغه ای در عرصه دیپلماسی ورزش نداریم.