به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص در امور اجرایی ورزش و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه ورزش همگانی بدین وسیله به عنوان مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان در انجام امور موفق بوده و در پیشبرد اهداف وزارت ورزش و جوانان و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.