به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های رزمی با یک هفته تاخیر روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در محل آکادمی برگزار می شود.

طبق اساسنامه باید 15 روز قبل از برگزاری مجمع، نامزدها از فرصت حضور خود مطلع شوند و این موضوع برای هشت نفر از آن ها میسر نشد و آن ها در تاریخ هفتم اردیبشهت اطلاع پیدا کردند.

به این ترتیب چهارشنبه 23 اردیبهشت انتخابات فدراسیون ورزش‌های رزمی با حضور نامزدهای تایید شده برگزار می شود.