به گزارش سرویس ورزشی برنا،مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال بنابراعلام وزارت ورزش دوم خرداد برگزار می شود و این نامزدها می توانند در تاریخ فوق در انتخابات حاضر شوند.

رحیم بلبل آبادی، نصرالله معینی، همایون بکتاش ساری، محمدحسین انصاری، محمد رضاعلی، رضا ترحمی، امیر ایلیاوی، حسن میرزا آقابیک، مهرداد آگین، رضا مهندسی، مهران سررشته، امیر خوش خبر، محمود مشحون، رامین احمدی طباطبایی، مهدی یوسفی صادق لو و ارسلان انشائی.

فدراسیون بسکتبال با پایان مهلت قانونی ریاست محمود مشحون در اواسط سال گذشته، هم اکنون بصورت سرپرستی اداره می شود.