به گزارش سرویس ورزشی برنا،  سومین نشست کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری روز یکشنبه 3خردادماه (فردا) با محوریت موضوع تعیین گزینه ای که درزمان اعزام تیم وزنه برداری جوانان وغیبت حسین توکلی بالای سرملی پوشان بزرگسال باشد برگزار می شود.

کمیته فنی وزنه برداری که بلافاصله پس ازانتخاب علی مرادی بعنوان رییس جدید این مجموعه گزینش شدند تا به امروز و بعد از برگزاری دو جلسه رسمی که درنهایت به تصویب معیارهایی برای تعیین و سنجش سرمربی ، کمک مربیان و مربیان ادواری تیم های ملی وزنه برداری درآتیه منتهی شد،قرار است سومین جلسه رسمی خود را با محوریت تعیین گزینه ای برای هدایت تیم ملی وزنه بردای بزرگسالان درنبودحسین توکلی (سرمربی موقت تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان) و زمانی که او قرار است همراه تیم جوانان به مسابقات جهانی لهستان در این رده سنی اعزام شودبرگزار می کند.

محمدنصیری (مشاورعالی رییس فدراسیون وزنه برداری)،حسین مقامی (دبیرفدراسیون وزنه برداری و سخنگوی کمیته فنی)، نصرالله دهنوی (رییس کمیته فنی) محمدرضا کاظمی نژاد (دبیر کمیته فنی) محمدذهتاب،علی پاکیزه جم ،عطار اشرفی، بابک سلیمی،همایون بسطامی،جلیل امیری ،سجاد انوشیروانی قرار است فردا درسویمن نشست خود تصمیمی برای ادامه برنامه آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان اخذ کرده ودر نهایت به صورت موقتی جانشینی را برای حسین توکلی دراردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان معرفی نمایند.البته پس از اعزام تیم وزنه برداری جوانان به لهستان ،اردوی بزرگسالان نیز به جهت تعمیرات اساسی کمپ تیم های ملی وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی قرار است از تهران به همدان انتقال یافته و در این استان به میزبانی پایگاه نوژه نیروی هوایی ارتش برگزار شود.اردویی خارج ازپایتخت که می تواند ازلحاظ روحی و جسمی شرایط وزنه برداران بزرگسال را تغییر داده و برای روند صعودی آمادگی آنها مفید واقع شود.بااین رویکرد کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری تصمیم دارد با قرار دادن یک تیم فنی مناسب به صورت موقتی بالای سر وزنه برداران ملی پوش اجازه ندهد خلاء عدم حضور فیزیکی حسین توکلی احساس شده وبچه های وزنه برداری بزرگسالان با روند خوبی که برای آماده سازی درپیش گرفتند تمرینات باوزنه خودرا طبق برنامه ای که توکلی و کادر فنی برای آنها درنظر گرفته بدون کوچکترین وقفه ادامه دهند.حال آنکه باید منتظر ماند و دید که درنهایت کمیته فنی روز یکشنبه چه گزینه ای را برای  حضور در تمرین تیم ملی و جانشینی موقتی حسین توکلی تا زمان بازگشت از لهستان انتخاب می کنند؟!