به گزارش سرویس ورزشی برنا، با اعلام مدیر ورزشگاه درفشی فر  بازسازی چمن ورزشگاه درفشی فر آغاز و با توجه به مجهز شدن این ورزشگاه به  امکانات جدید از جمله دستگاه چمن زن و بهره گیری از متخصصین مربوطه قبل از شروع تمرینات سرخپوشان مجموعه تحویل کادر فنی و بازیکنان باشگاه قرار گیرد.