به گزارش سرویس ورزشی برنا، خوزه مورینیو سرمربی چلسی، به دلیل رانندگی با سرعت غیرمجار برای 6 ماه از رانندگی محروم شد.‏

او در منطقه ای که سرعت مجار در آن، 50 مایل بر ساعت بود، با سرعت 60 ‏مایل بر ساعت رانندگی کرده بود همین باعث شد تا دادگاه علاوه بر جریمه 1200 یورویی، او را با ‏محرومیت 6 ماهه روبرو کند.‏

این محرومیت سنگین به دلیل 9 امتیاز منفی ای بود که پیش از این در پرونده سرمربی چلسی وجود ‏داشت.

مورینیو شخصا در دادگاه حضور پیدا نکرد اما پیش از این اعلام کرده بود که درخواست تجدید ‏نظر نخواهد کرد. باشگاه چلسی اظهارنظری در این مورد نداشت.‏