به گزارش سرویس ورزشی برنا، "موتاز عیسی بارشیم"، ورزشکار پرش ارتفاع قطری در دوازدهمین مرحله لیگ الماس در استکهلم سوئد حضور خواهد یافت.

وی در هر دو مرحله لیگ الماس که در امسال حضور یافته، عنوان قهرمانی را به دست آورده است. او در شانگهای و یوجین به ترتیب با پرش های 2.38 و 2.41 متر توانست علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، رکورد مسابقات مربوطه را هم به نام خود ثبت کند.

سال گذشته او توانسته بود با پرش 2.43 متری در بروکسل، رکورد آسیا و لیگ الماس را به دست آورد و دومین رکورد پرش ارتفاع جهان را از آن خود سازد.

در حال حاضر در صورتی که وی می خواهد رکورد رقابتهای استکهلم را هم به نام خود سازد، باید حداقل با رکورد شخصی خود برابری نماید. رکورد رقابتهای استکهلم متعلق به "پاتریک سیوبرگ" سوئدی با 2.42 متر است که در سال 1997، رکورد جهانی محسوب می شد.