به گزارش سرویس ورزشی برنا، این نشست با حضور سید مهدی هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی و دکتر محمد پور کیانی سرپرست فدراسیون دانشجویی و دیگر مسئولان این فدراسیون، برگزار گردید.

در این نشست در خصوص چگونگی برنامه ریزی برای حضور قدرتمندانه در یونیور سیاد جهانی بحث و تبادل نظر شد تا ضمن تبیین اهداف فدراسیون دانشجویی در اعزام یک کاروان کیفی به این بازیها، برنامه های آماده سازی فدراسیونها مورد بررسی قرار گرفت.

سید مهدی هاشمی در جلسه فوق ضمن تاکید  بر اهمیت آماده سازی و اعزام دانشجویان به رقابتهای جهانی یونیرو سیاد و حضور قدرتمندانه در این بازیها گفت: با توجه به حضور دکتر گودرزی ما شاهد یک موفقیت بسیار خوب بوده ایم که در کنار آن بتوانیم از ظرفیتها ورزش دانشجویی به نحوه احسن استفاده  کنیم و باید گفت که ورزش تیراندازی از لحاظ اخلاق خاص است و اگر کسی اخلاق نداشته باشد نمی تواند پیشرفت کند و بایستی در این ورزش دینی و مذهبی انضباط را بعنوان یک ماهیت حفظ کنیم.

در ادامه ایشان افزودند: در کشورمان پر مدال ترین رشته، تیراندازی می باشد که بانوان نقش موثری در آن ایفا می کنند و در این ورزش محدودیت سنی و جنسیتی وجودندارد و با یک سرمایه گذاری حداقل می توان به نتایج قابل قبولی برسیم و با استفاده از ظرفیت و پتانسل های موجود چه در فدراسیون و چه در بسیج می توانیم شاهد موفقیتهای در این عرصه باشیم.

هاشمی با توجه به اینکه نفرات اعزامی همه از تیم ملی می باشند خاطر نشان کرد: فدراسیون تیراندازی هر گونه کمکی را به فدراسیون دانشجویی انجام می دهد و با توجه به اینکه نفرات اعزامی همه از اعضای تیم ملی می باشد این فدراسیون می تواند تعامل خوبی در آموزش و در قسمتهای دیگر با فدراسیون دانشجویی داشته باشد.

پورکیانی سرپرست فدراسیون دانشجویی نیز در پایان این نشست از تلاش های دلسوزانه فدراسیون تیراندازی تشکر کرد و اعلام نمود: با تمام محدودیت های مالی سعی کردیم که اعزام تیراندازی خذف نشود  و با وجود حضور دانشجویان در ۸ ماه در اردو  و  همچنین آمادگی آنان امیدوارم شاهد نتیجه مطلوبی باشیم .

تیم تیراندازی دانشجویان کشورمان برای حضور در بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورساید دانشجویان جهان از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه با حضور ۱۵ ورزشکار به کشور کره جنوبی اعزام می شود.