به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران برای تیم ملی والیبال ایران گفت: با پیگیری های وزیر ورزش و جوانان و اختصاص دو میلیارد و یکصد میلیون تومان دیگر به اعضای این تیم امیدواریم تا چند روز آینده سازمان مدیریت این تخصیص را به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دهد.

وی افزود: اسفند سال گذشته هیات وزیران با پرداخت یک و نیم میلیارد پاداش به تیم ملی والیبال ایران موافقت کرد و با توجه به اینکه موضوع حواله خودرو برای اعضای این تیم محقق نشد هیات وزیران دو میلیارد و یکصد میلیون تومان دیگر پاداش برای اعضای تیم ملی والیبال ایران در نظر گرفت که مجموعا سه میلیارد و ششصد میلیون تومان به آنها پرداخت می شود.

معاون وزیر ورزش اضافه کرد: این میزان پاداش اگر بین سی نفر از اعضای تیم ملی و بقیه نفرات وابسته به آن در نظر گرفته شود به طور متوسط هر یک از این عزیزان صد و بیست میلیون تومان پاداش دریافت می کنند.

هاشمی گفت: همه می دانیم هدف ملی پوشان اعتلای نام ایران و شادی مردم است و این میزان پاداش هم با توجه به همه محدودیت های مالی کشور و وزارت ورزش برای قدردانی از تلاش های فراوان آنها در نظر گرفته شده است.