به گزارش سرویس ورزشی برنا تاریخ دوباره تکرار شد. بعد از بازی های آسیایی اینچئون که مخستین مدال طلای ایران توسط نجمه خدمتی بانوی تیراندازی صید شد، در بازیهای دانشجویان جهان نیز خدمتی نخستین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. در پایان مسابقات تیراندازی تفنگ بادی 10 متر زنان، نجمه خدمتی به مدال طلا دست یافت و نخستین مدال طلای کاروان ایران در بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان را به نام خود ثبت کرد. در این بخش نمایندگان چک و صربستان دوم و سوم شدند. مه لقا جام بزرگ دیگر نماینده ایران که پیش از این راهی فینال شده بود در این بخش هشتم شد.

این دومین مدال کاروان ایران بود. پیش از این در بخش تیمی تفنگ بادی 10 متر بانوان هم نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ و مائده سادات امین زاده توانستند با مجموع امتیاز 1237.3 مدال برنز تیمی را از آن خود کنند.