به گزارش سرویس ورزشی برنا، رییس جمهوری برزیل از مشعل بازیهای المپیک تابستانی 2016 ریودوژانیرو رونمایی کرد.

دیلما روسف دیروز از مشعلی که قرار است در المپیک 2016 مورد استفاده قرار گیرد، رونمایی کرد.

قراراست مراسم حمل مشعل المپیک در ماه مه سال آینده از پایتخت برزیل یعنی برازیلیا آغاز شود و پس از عبور از 26 ایالت این کشور به ورزشگاه ماراکانا ریودوژانیرو برسد.

کمیته برگزاری و حامیان مالی المپیک تا چند ماه آینده حمل کنندگان مشعل المپیک را انتخاب خواهند کرد. هر فرد قرار است تا 300 متر مشعل را حمل کند و سپس آن را به نفر بعدی بسپارد.