به گزارش سرویس ورزشی برنا، در ادامه رقابت های یونیورسیاد جهانی دانشجویان در کره جنوبی تیم کامپوند مردان از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

تیم ایران که با ترکیب آرش عباسی، اراز توکل و ایدین غفوری در این بخش حضور داشتند از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماندند.

در مرحله یک چهارم، تیم هایی از کره جنوبی، هند، آمریکا، مکزیک، بلژیک، ایتالیا ، روسیه و ایران حصور داشتند و در نهایت تیم های کره جنوبی، ایتالیا، هند و مکزیک به نیمه نهایی صعود کردند.

روسیه، آمریکا، مالزی و کره جنوبی تیم های صعود کننده در بخش تیمی کامپوند زنان هستند.