به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمد دوام شیرجه رو 12 ساله تیم هما اکسپرس امرو توانست در رقابت با 21 شیرجه رو در بخش تخته یک متر به مقام نخست برسد. در این بخش مقام های دوم و سوم به کشورهای سوئد و انگلیس رسید.

گفتنی است این رقابت ها با حضور 160 شیرجه در حال انجام می باشد