به گزارش سرویس ورزشی برنا، هیات ورزش های همگانی قصد دارد همزمان با آغاز هفته المپیک از 2 الی 9 مرداد ماه هرروز یک همایش ورزش همگانی را با یک شعارورزشی و با هدف ارتقاء و ترویج ورزش همگانی درنقاط مختلف پایتخت برگزار نماید.

جدول زمانبندی این همایش ها به شرح ذیل می باشد:

جمعه 2/5/94، کوهروی خانوادگی با شعار "المپیک و طبیعت" ساعت 7صبح پارک جمشیدیه

یکشنبه 4/5/94، ورزش کودکان با شعار"المپیک و کودکان" ساعت 9 صبح کمیته المپیک

دوشنبه 5/5/94، ورزش صبحگاهی باشعار"المپیک ومددجویان"ساعت 9 صبح کانون اصلاح و تربیت زندان زنان ورامین

سه شنبه 6/5/94، دو بانوان باشعار"المپیک وبانوان" ساعت 9 صبح مجموعه ورزشی انقلاب

چهارشنبه 7/5/94، ورزش سالمندان باشعار"المپیک وسالمندان"ساعت 9صبح کهریزک

پنجشنبه 8/5/94، ورزش معلولین باشعار"المپیک ومعلولین جانبازان وایثارگران " ساعت 9 صبح مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

جمعه 9/5/94، دوآقایان باشعار"دو المپیک" ساعت 8 صبح  مجموعه ورزشی انقلاب زمین هندبال

هیات ورزشهای همگانی استان تهران، ازکلیه اقشار جامعه دعوت می نماید باحضور دراین برنامه های ورزشی گامی برای ترویج سلامتی ونشاط همگانی درسطح شهرتهران بردارند.