به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در نظر دارد تا دوره مربیگری درجه B فوتبال آسیا را از 4 آبان به مدت 20 روز در استان خراسان رضوی برگزار کند.

بر همین اساس استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تا تاریخ 15 شهریور ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفی حداکثر 10 شرکت کننده واجدالشرایط اقدام کنند.