به گزارش سرویس ورزی برنا، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پنجم مردادماه برای بررسی چهار پرونده مربوط به باشگاه‌های تعاون گنبد، میزان خراسان، عظیمی گنبد و گیتی پسند تشکیل جلسه خواهد داد. موضوعات این پرونده‌ها و زمان اختصاص داده شده برای هر جلسه به شرح زیر است:

پرونده نخست، ساعت بررسی: 10

موضوع: شکایت آقایان ریکاردو تئودور والچف از باشگاه تعاون گنبد برای پرداخت مطالبات

پرونده دوم، ساعت بررسی: 10 و 30 دقیقه

موضوع: شکایت تعدادی از بازیکنان میزان خراسان برای پرداخت مطالبات

پرونده سوم، ساعت بررسی :11

موضوع: شکایت آقایان عظیم جزیده و رامین بابایی از باشگاه فولاد عظیمی گنبد برای پرداخت مطالبات

پرونده چهارم، ساعت بررسی: 11 و 30 دقیقه

موضوع: شکایت تعدادی از بازیکنان تیم والیبال زنان باشگاه گیتی پسند برای پرداخت مطالبات

در صورت حضور نیافتن نمایندگان باشگاه‌های فوق در جلسه کمیته انضباطی بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ عمل خواهد شد.