به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان در جمع نمایندگان مردم در کمسیون اصل نود گفت :هشت هدف عمده را از زمان  پذیرفتن این مسئولیت و  رای اعتماد مردم، دنبال کردم و در این مدت حدود دو سال توانسته ایم به کمک مجموعه معاونان و مدیران ستادی و استانی و روسای فدراسیون ها اقدامات خوبی را صورت دهیم.

دکتر گودرزی توسعه اخلاقی محیط ورزش، توسعه فرهنگی ورزش کشور ، توسعه و ارتقای کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی ، توسعه و ارتقای ورزش بانوان ، ساماندهی امور جوانان ، توسعه اقتصادی و زیر ساختی بخش ورزش ، توسعه محیط حقوقی و قانونی و توسعه مدیریت مبتنی بر یرنامه محوری و پژوهش کاربردی را از جمله أهداف عمده خود و تیم وزارتی در دولت تدبیر و امید دانست.

در ادامه این نشست نمایندگان مردم، دغدغه های خود را در مورد مقابله با فساد به خصوص در حوزه فوتبال ، رعایت مبانی فرهنگی و شرعی در ورزش زنان ، جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و بدون محاسبه و پایداری وزیر ورزش و جوانان بر توسعه و تحکیم مبانی اخلاقی و فرهنگی و مبارزه با فساد بیان کردند .

در نشست کمسیون اصل نود دکتر سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای  ، خادم  معاون حقوقی ، مجلس و امور استانها، شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی  ، احمدی معاون امور فرهنگی ،آموزش و پژوهش  ، رستمی  معاون ساماتدهی امور جوانان و رباب شهریان  معاون امور بانوان ،  به همراه مازیار ناظمی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ، مدیر مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی  ، عزیزی مدیر کل امور مجلس و شجیع دبیر شورای راهبردی ،وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.