به گزارش سرویس ورزشی برنا، سید مناف هاشمی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارتخانه که امروز سه شنبه برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات نصرالله پریچهره گفت: وی از همکاران صدیق، زحمت کش و متدین است که نه تنها قصد تودیع ایشان را نداریم بلکه از توانمندی ها و تجربیاتش در بخش های دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در زمان مدیریت پریچهره قدم های خوبی در توسعه منابع انسانی برداشته شده است و بسیاری از اقدامات مثبت در این حوزه به دوره ریاست وی باز می گردد.

هاشمی با بیان این که در حال حاضر از سایر وزارتخانه ها فاصله داریم، گفت: این عقب افتادگی به فاصله زمانی 10 تا 15 ساله تشکیل وزارت ورزش و جوانان با سایر وزارتخانه ها بر می گردد. ما رتبه نوزدهم را در بین بیست و پنج وزارتخانه داشتیم اما اکنون با تلاش همکاران به رتبه شانزدهم رسیده ایم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرد: حوزه سرمایه انسانی حوزه ای است که اگر نتوانیم انگیزه کاری را در بین همکاران ایجاد کنیم در سایر حوزه ها عقب خواهیم ماند.

او با معرفی دکتر رحمت الله قلی پور به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، افزود: وی تجربه مدیرکلی در بخش پژوهش های مجلس دارد که می تواند اقدامات پریچهره را کامل کند.

هاشمی در ادامه با بیان این که ورزش به عنوان دریچه سلامت و شادابی مردم باید به اعتقاد دولتمردان تبدیل شود، گفت: امیدوارم ارتقاء حوزه منابع انسانی نگاه و انگیزه کارکنان را در این خصوص نیز افزایش دهد.

او با تاکید به این نکته که می توانیم از طریق ورزش و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در دیگر کشورها، دیپلماسی قوی تری داشته باشیم، افزود: دولت ها در طی 20 سال گذشته کمتر به این موضوع بها داده اند اما باید با توجه بیشتر ورزش و تربیت بدنی را برای دولت بیش از پیش مهم کنیم. اگر ما قدر خود را بدانیم دولت همپای بهداشت و درمان به این حوزه توجه نشان خواهد داد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با بیان این که توسعه منابع انسانی می تواند این تغییر نگاه را در بین همکاران به وجود آورد، گفت: جبران عقب ماندگی وزارت ورزش و جوانان از سایر حوزه ها کار ساده ای نیست و به تغییر رویکرد نیاز است.

او در پایان ضمن قدردانی مجدد از زحمات پریچهره و همکاران وی، افزود: از او می خواهم تجربیات خود را در اختیار مجموعه قرار دهد. همچنین از قلی پور برای قبول مسئولیت تشکر می کنم.

در ادامه نصرالله پریچهره گفت: بحث منابع انسانی با مساعدت همه مدیران وزارت ورزش و جوانان توسعه و سرعت پیدا می کند؛ با توجه به مشکلات وزارت خانه سرعت کار خوب بوده که امیدوارم با حضور دکتر قلی پور بیش از پیش بهبود یابد.

وی افزود: بسیاری چیزها را از همکاران خود در مباحث اخلاقی و علمی یاد گرفتم. من سرباز نظام هستم و تا جایی که توان دارم خدمت خواهم کرد. از دکتر گودرزی و دکتر هاشمی نیز برای اجازه فعالیت تشکر می کنم.

همچنین در این جلسه دکتر رحمت الله قلی پور با ابراز امیدواری از ادامه همکاری شایسته با کارکنان وزارت ورزش و جوانان، گفت: تلاش خواهیم کرد برای توفیق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارتخانه گام برداریم.

وی تودیع و معارفه ها را اتفاقی تکراری در ادارات دانست و افزود: آن چه که در گردش افراد می تواند اتفاق جدیدی باشد، ایجاد تحول مثبت است که امیدوارم بتوانیم منشاء خیر و توسعه در این حوزه باشیم.

قلی پور در ادامه گفت: یکی از مشکلات جدی سازمان ها جذب ضعیف نیروی انسانی است چرا که پارامتر های صحیحی برای آن نداریم. یکی از سیاست هایی که باید به صورت جدی پیگیری کنیم بحث جذب و توانمندسازی نیروها است؛ به عبارتی می توان شایستگی همکاران را با همت خودافراد افزایش داد.