مرحله نخست برترین های لیگ اسکیت

مرحله نخست برترین های لیگ اسکیت سرعت جوانان و بزرگسالان بانوان کشور در پیست اسکیت شیان برگزار شد.

نظر شما