به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به اهمیت موضوع آموزش و مهارت در فوتبال پایه، آکادمی ملی فوتبال اقدام به آزمون و ثبت رکورد از فوتبال آموزان شرکت کننده در فستیوال خواهد کرد.

برهمین اساس کارگاه های آموزشی در فستیوال 94 به صورت مجزا و در بخش های حمل توپ، چرخش با توپ، دریبلینگ، کنترل، شوت و سر زدن اجرا خواهد شد. 

در روش اجرای فستیوال چیدمان کارگاه ها به صورت یک در میان می باشد و بازیکنان به صورت چرخشی بعد از بازی به ایستگاه ها جهت اجرای آزمون وارد می شوند. برای نظارت و ثبت دقیق عملکرد بازیکنان کارگاه ها به صورت همزمان و به ترتیب انجام می شود. در این روش تمام تمرکز فوتبال آموز بر روی اجرای مهارت خواهد بود و با توجه به اینکه مهارتها دارای رکورد هستند، عملکرد آنها در کنار استعداد فوتبالی تاثیر زیادی خواهد داشت.