به گزارش سرویس ورزشی برنا، بازی تیم ملی در برابر گوام از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های پیش از شروع این مسابقه به شرح زیر است.

* استقبال چندانی از بازی امروز تیم ملی نشده است.حدود 4 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور دارند.بیرون ورزشگاه هم جمعیت زیادی دیده نمی شوند.

* پدر علیرضا حقیقی دروازه بان تیم ملی نیز در جایگاه VIP حضور دارد.این در حالی است که کارلوس کی روش فرزند وی را در ترکیب اصلی قرار نداده است. پدر محمد نوری هم در ورزشگاه حاضر است.

* تعدادی پرچم های کوچک  از طرف کانون مشوقین تیم ملی به هواداران داده شد.

* هنگامیکه گوینده ورزشگاه اسامی بازیکنان را می خواند تماشاگران آنها را به شدت تشویق می کنند.

* اشکان دژآگه نسبت به سایر بازیکنان تیم ملی بیشتر تشویق شد.

*هریک، فرانسیس، نیکلو، دوگلای، ماتکین، کانفلیه، گلای، مارکوف، شاون نیکلو، دلاگارزا، مالکولم در ترکیب گوام به میدان می روند.

* پرچم بزرگ تیم ملی در روبه روی جایگاه باز شده است.