به گزارش سرویس ورزشی برنا، تمرین امروز این تیم در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.

* در نوبت صبح بیشتر کارهای تمرین اختصاص به تمرینات بدنسازی داشت.

*  تمرین بعدازظهر از ساعت 17 آغاز شد. دلیل تغییر زمان تمرین، بازی امروز تیم ملی مقابل گوام بود.

* تمرین با گرم کردن زیرنظر استیلینوویچ مربی بدنساز آغاز شد که 20 دقیقه به طول انجامید.

* مرحله بعد بازی فوتبال در یک نیمه زمین با سه دروازه و در قالب دو تیم سفید و طوسی بود که در این تمرین بازی تحت فشار در دستور کار قرار داشت.

* در بخش بعدی تمرین بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند یک تیم زیر نظر مربی بدنساز کارهای بدنسازی و گروه دیگر با نظارت برانکو در نیمه زمین کارهای دفاع و حمله را انجام دادند.

* علی علیپور که در تمرین نوبت صبح به دلیل سرما خوردگی حضور نداشت دیرتر از بقیه وارد درفشی فر شد و بعد از چند دور دویدن دور زمین به سایرین ملحق شد.

* انجام کار تاکتیکی از میانه زمین و سانتر از جناحین که با پاس به مهاجمین و ضربه آنها به سمت دروازه تمام می شد بخش دیگری از تمرین امروز بود .

* مرحله پایانی تمرین بازی فوتبال در قالب دو تیم سفید و طوسی به قضاوت مصطفی قنبرپور و نظارت برانکو بود.