به گزارش سرویس ورزشی برنا، نیما عالمیان در این رده بندی با پانزدهم پله صعود در رده یکصدو نود دو ایستاد.

در این رده بندی نوشاد عالمیان برترین پینگ پنگ باز ایران با سه پله سقوط در رده یکصدوسه قرار گرفت.

افشین نوروزی نیز با 9پله سقوط به رده 206 رفت و سید پوریا عمرانی از رتبه 469 به رتبه 487 سقوط کرد.