به گزارش سرویس ورزشی برنا، روز گذشته اردو یک هفته ای استقلالی ها با انجام یک دیدار تدارکاتی به پایان رسید.
 
شاگردان مظلومی که طی هفته گذشته دو جلسه در روز تمرینات خود را از سر گرفته بودند، روز شنبه ساعت 17 با حضور در زمین شماره دو آزادی یک جلسه تمرین ریکاوری برگزار خواهند کرد.