به گزارش سرویس ورزشی برنا، لیگ برتر تیراندازی در بخش بانوان با حضور 8 تیم هیئت اصفهان، هیئت خراسان رضوی، پردیسان، پاس قوامین، انقلاب، بعثت، مقاومت و نیروی زمینی ارتش در4 دیدار در 12 و 13 شهریور ماه در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

گزارش هفته سوم:

در هفته سوم این مسابقات، تیم های هیئت اصفهان، مقاومت، خراسان رضوی و نزاجا در رشته تفنگ و تپانچه بر رقبای خود پیروز شدند.

در رده بندی انفرادی تفنگ بادی، مه لقا جام بزرگ با امتیاز 419٫1 از پاس قوامین در مکان اول، الهه احمدی با امتیاز 418٫9 از نزاجا در مکان دوم، فاطمه طاهری با امتیاز 415 از هیئت خراسان رضوی در مکان سوم ایستادند.

در بخش انفرادی تپانچه بادی، اکرم رمضانی با امتیاز 383 از نزاجا، سارا میرابی با امتیاز 382 از پردیسان و الهام هریجانی با امتیاز 378 از مقاومت به عنوان برترین های این رقابت ها بودند.

گزارش هفته چهارم:

هفته چهارم این مسابقات، در رشته تفنگ بادی تیم های هیئت اصفهان، پاس قوامین، هیئت خراسان رضوی و مقاومت برحریفان خود به پیروزی رسیدند.

در بخش انفرادی تفنگ بادی، نرگس رنجبر با امتیاز 416٫2 از نزاجا در جایگاه اول، مریم طالبی با امتیاز 415٫3 از هیئت خراسان رضوی در جایگاه دوم و سیده زها هاشمی با امتیاز 413٫9 از هیئت خراسان رضوی در جایگاه سوم ایستادند.

در تپانچه نیز، تیم های هیئت اصفهان، پاس قوامین، نزاجا و مقاومت توانستند با غلبه بر حریفان خود پیروز شوند.

در انفرادی تپانچه بادی، الهام هریجانی با امتیاز 387 از مقاومت، زینب طوماری با امتیاز 383 از هیئت خراسان رضوی و گلنوش سبقت الهی با امتیاز 382 از پاس قوامین به ترتیب در مقام های اول تاسوم ایستادند.