به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به مسائل پیش آمده در طی این مدت، موضوع کرار جاسم به معاونت ورزشی باشگاه استقلال محول گردیده است تا این معاونت ضمن تذکرات لازم به این بازیکن، چارچوب حرفه ای باشگاه استقلال را به او یادآور شود.

همچنین در صورت عدم تمکین این بازیکن از مقررات باشگاه استقلال، موضوع وی به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد.