به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابت های جام جهانی در سه مرحله برگزار خواهد شد که مراحل و برنامه کامل مسابقات آن به شرح زیر است:

مرحله اول :

گروه ۱ : کانادا- ایتالیا- آمریکا- استرالیا- ژاپن و مصر

گروه ۲ : آرژانتین- ایران- روسیه- ونزوئلا- لهستان- تونس

مرحله دوم :

گروه ۱: آمریکا- ونزوئلا- ایتالیا- ژاپن- تونس- ایران

گروه۲: مصر- آرژانتین- کانادا- لهستان- استرالیا- روسیه

مرحله سوم :

گروه۱: ایتالیا- روسیه- ژاپن- آرژانتین- آمریکا- لهستان

گروه۲: مصر- تونس- کانادا- ونزوئلا- استرالیا- ایران

برنامه کامل بازیهای تیم ها :

مرحله اول :

سه شنبه ۱۷ شهریور

گروه اول :

استرالیا – آمریکا ؛ ۱۰:۴۰

ژاپن –  مصر ؛ ۱۴:۵۰

کانادا – ایتالیا ؛ ۷:۴۰

گروه دوم :

لهستان – تونس ؛ ۱۴:۱۰

روسیه – ونزوئلا ؛ ۱۰:۴۰

آرژانتین – ایران ؛ ۷:۴۰

چهارشنبه ۱۸ شهریور

گروه اول :

استرالیا – ایتالیا ؛ ۷:۴۰

مصر – کانادا ؛ ۱۰:۴۰

آمریکا – ژاپن ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

تونس – ایران ؛ ۱۰:۴۰

ونزوئلا – آرژانتین ؛ ۷:۴۰

لهستان – روسیه ؛ ۱۴:۱۰

پنجشنبه ۱۹ شهریور

گروه اول :

ژاپن – استرالیا ؛ ۱۴:۵۰

کانادا – آمریکا ؛ ۱۰:۴۰

ایتالیا - مصر ؛ ۷:۴۰

گروه دوم :

روسیه - تونس ؛ ۱۴:۱۰

آرژانتین – لهستان ؛ ۱۰:۴۰

ایران – ونزوئلا ؛ ۷:۴۰

شنبه ۲۱ شهریور

گروه اول :

استرالیا - مصر ؛ ۱۰:۴۰

آمریکا – ایتالیا ؛ ۷:۴۰

ژاپن – کانادا ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

تونس – ونزوئلا ؛ ۱۰:۴۰

لهستان – ایران ؛ ۷:۴۰

روسیه – آرژانتین ؛ ۱۴:۱۰

یکشنبه ۲۲ شهریور

گروه اول :

کانادا – استرالیا ؛ ۱۰:۴۰

آمریکا - مصر ؛ ۷:۴۰

ایتالیا – ژاپن ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

آرژانتین - تونس ؛ ۱۰:۴۰

ایران – روسیه ؛ ۱۴:۱۰

ونزوئلا – لهستان ؛ ۷:۴۰

مرحله دوم :

چهارشنبه ۲۵ شهریور

گروه اول :

آمریکا – ونزوئلا ؛ ۷:۴۰

ایتالیا – ایران ؛ ۱۰:۴۰

ژاپن - تونس ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

کانادا - لهستان ؛ ۱۰:۴۰

استرالیا – روسیه ؛ ۱۴:۱۰

مصر – آرژانتین ؛ ۷:۴۰

پنجشنبه ۲۶ شهریور

گروه اول :

آمریکا – ایران ؛ ۷:۴۰

ایتالیا - تونس ؛ ۱۰:۴۰

ژاپن – ونزوئلا ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

کانادا – روسیه ؛ ۱۰:۴۰

استرالیا – آرژانتین ؛ ۱۴:۱۰

مصر – لهستان ؛ ۷:۴۰

جمعه ۲۷ شهریور

گروه اول :

آمریکا - تونس ؛ ۷:۴۰

ایتالیا – ونزوئلا ؛ ۱۰:۴۰

ژاپن – ایران ؛ ۱۴:۵۰

گروه دوم :

کانادا – آرژانتین ؛ ۱۰:۴۰

استرالیا – لهستان ؛ ۱۴:۱۰

مصر – روسیه ؛ ۷:۴۰

مرحله سوم :

دوشنبه ۳۰ شهریور

گروه اول :

آمریکا – لهستان ؛ ۱۲:۴۰

ژاپن – آرژانتین ؛ ۹:۴۵

ایتالیا – روسیه ؛ ۶ بامداد

گروه دوم :

کانادا – ونزوئلا ؛ ۹:۴۰

استرالیا – ایران ؛ ۱۲:۴۰

تونس - مصر ؛ ۶:۴۰

سه شنبه ۳۱ شهریور

گروه اول :

آمریکا – روسیه ؛ ۱۱:۴۰

ژاپن – لهستان ؛ ۸:۴۵

ایتالیا – آرژانتین ؛ ۵ بامداد

 گروه دوم :

کانادا – ایران ؛ ۸:۴۰

استرالیا - تونس ؛ ۱۱:۴۰

مصر – ونزوئلا ؛ ۵:۴۰

چهارشنبه اول مهر

گروه اول :

آمریکا – آرژانتین ؛ ۱۳:۱۰

ژاپن – روسیه ؛ ۸:۴۵

ایتالیا – لهستان ؛ ۵ بامداد

گروه دوم :

کانادا - تونس ؛ ۸:۴۰

استرالیا – ونزوئلا ؛ ۱۱:۴۰

مصر - ایران ؛ ۵:۴۰