به گزارش سرویس ورزشی برنا، مجید جلالی گفت: شناسایی نخبگان در فوتبال بسیار حیاتی و کلیدی است، به همین دلیل کیفیت فوتبال یک کشور به وضیعت برنامه استعدادیابی آنها بستگی دارد. 

وی در ادامه بیان کرد: دو نکته بسیار مهم در استعدادیابی فوتبال وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه ممکن است گروهی از نونهالان در حال حاضر از شرایط فنی خوبی برخوردار باشند، اما در آینده پیشرفت شان متوقف شده یا با اختلال مواجه شود و مورد دوم اینکه ممکن است گروه دیگری از نونهالان در حال حاضر شرایط خوبی به لحاظ فنی و حتی جسمی نداشته باشند اما در آینده به بازیکنان باکیفیتی تبدیل شوند. شناسایی گروه دوم، فوتبال پایه هر کشور را تضمین می کند.