به گزارش سرویس ورزشی برنا، زمانبندی برگزاری این دیدارها به وقت تهران به شرح زیر است:

* مرحله گروهی:
 
22 دی 94: 
گروه A: سوریه – ایران / ساعت 17:00، ورزشگاه جاسم بن حامد
گروه A: قطر – چین / ساعت 20:00، ورزشگاه عبداله بن خلیفه

 

23 دی 94:
گروه B: ژاپن – کره شمالی / ساعت 17:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه B: عربستان – تایلند / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه C: عراق – یمن / ساعت 17:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
گروه C: کره جنوبی – ازبکستان / ساعت 20:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد

 

24 دی 94:
گروه D: اردن – ویتنام / ساعت 17:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
گروه D: استرالیا – امارات / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد

 

25 دی 94: 
گروه A: چین – سوریه / ساعت 17:00، ورزشگاه عبداله بن خلیفه
گروه A: ایران – قطر / ساعت 20:00، ورزشگاه جاسم بن حامد

 

26 دی 94:
گروه B: تایلند – ژاپن / ساعت 17:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه B: کره شمالی – عربستان / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه C: یمن – کره جنوبی / ساعت 17:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
گروه C: ازبکستان – عراق / ساعت 20:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد

 

27 دی 94:
گروه D: ویتنام – استرالیا / ساعت 17:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه D: امارات – اردن / ساعت 20:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد

 

28 دی 94: 
گروه A: قطر – سوریه / ساعت 20:00، ورزشگاه جاسم بن حامد
گروه A: ایران – چین / ساعت 20:00، ورزشگاه عبداله بن خلیفه

 

29 دی 94:
گروه B: عربستان – ژاپن / ساعت 17:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
گروه B: کره شمالی – تایلند / ساعت 17:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه C: عراق – کره جنوبی / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد
گروه C: ازبکستان – یمن / ساعت 20:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد

 

30 دی 94:
گروه D: اردن – استرالیا / ساعت 20:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
گروه D: امارات – ویتنام / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد

 

* مرحله یک چهارم نهایی:
2 بهمن 94:
QF2: برنده گروه B – تیم دوم گروه A / ساعت 17:00، ورزشگاه عبداله بن خلیفه
QF1: برنده گروه A – تیم دوم گروه B / ساعت 20:00، ورزشگاه جاسم بن حامد

 

3 بهمن 94:
QF3: برنده گروه C – تیم دوم گروه D / ساعت 17:00، ورزشگاه سوهیم بن حامد
QF4: برنده گروه D – تیم دوم گروه C / ساعت 20:00، ورزشگاه گراند حامد

 

* مرحله نیمه نهایی / 6 بهمن 94:
SF2: برنده QF2 – برنده QF4 / ساعت 17:00، ورزشگاه عبداله بن خلیفه
SF1: برنده QF1 – برنده QF3 / ساعت 20:00، ورزشگاه جاسم بن حامد

 

* دیدار رده بندی:
9 بهمن 94: بازنده SF1 – بازنده SF2 / ساعت 18:15، ورزشگاه جاسم بن حامد

 

* دیدار نهایی: 
10 بهمن 94: برنده SF1 – برنده SF2 / ساعت 18:15، ورزشگاه عبداله بن خلیفه