به گزارش سرویس ورزشی برنا، به منظور بررسی نهایی فاز اول ویژن ایران در لرستان، ناصر عاقلی راد  روز 26 مهرماه به این استان سفر می کند  تا شرایط ویژن لرستان را مورد ارزیابی قرار دهد.