به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسابقه دو تیم خیبر خرم آباد و آلومینیوم اراک روز 11 مهرماه در خرم آباد برگزار شد. با توجه به اینکه  امین اراکی، مربی تیم آلومینیوم اراک در این دیدار محروم بود، در نیمکت فنی حاضر شد و کمیته انضباطی طبق بند 13 ماده 13 آیین نامه انضباطی مبنی بر دو برابر شدن محرومیت، وی را به جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین مقدسی، سرپرست تیم  آلومینیوم اراک به دلیل عدم اجرای مقررات در خصوص مخالفت از حضور مربی محروم در نیمکت فنی که رفتار غیر ورزشی است، طبق بند 5 ماده 66 به تذکر کتبی محکوم شد.
 
محرومیت و جریمه برای مربی شهرداری اردبیل
دیدار دو تیم نساجی مازندران و شهردازی اردبیل روز 6 مهر ماه در ورزشگاه قائم شهر برگزا رشد و از سوی سعید الهویی، مربی تیم شهرداری اردبیل تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری صورت گرفت.
وی طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.