به گزارش سرویس ورزشی برنا، سپهر حیدری می‌گوید عده‌ای فکر می‌کردند که من این بازی را راه انداختم تا محبوب شوم و به خاطر همین کاری کردند که ورزشگاه پر نشود.
 
سپهر حیدری بعد از اتمام بازی یادبود هادی نوروزی گفت: یاران هادی به عشق هادی آمدند. همه آنها که نیامدند هم دم‌شان گرم. حتما مشکلی داشتند. ما از همه بزرگان پرسپولیس دعوت کردیم. عقیده تعدادی این بود که این بازی بعد از چهلم برگزار شود ان‌شاءالله آن‌ها بتوانند دل آن خانواده را شاد کنند. همه تلاش ما هم این بود که دل هانی نوروزی را شاد کنیم.
 
وی در مورد افرادی که مخالفت داشتند با برگزاری این بازی گفت: صددرصد حرف آن‌ها این بود که با این کار حیدری می‌خواهد خود را محبوب کند ولی هدف ما این بود که دل هانی را شاد کنیم.