به گزارش سرویس ورزشی برنا روز نخست از هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری از روز پنجشنبه در سالن وزنه برداری آزادی آغاز شد و ملی پوشان توانستند در اوزان خود خوش بدرخشند. در اغلب اوزان این نفرات ملی پوش بودند که با فاصله از سایر رقبا به آسانی در جایگاه نخست ایستادند.

در این رقابت ها و در دسته ۸۵ کیلوگرم کیانوش رستمی نفر اول و بدون رقیب بود. کیانوش در حرکت یک ضرب مانند هفته اول لیگ 170 کیلوگرم را ثبت کرد. در دو ضرب نیز 210 کیلوگرم را به ثبت رساند. او می خواست به رکورد 220 حمله کند اما انصراف داد.

دسته ۷۷ کیلوگرم رسول تقیان دیگر ملی پوش وزنه برداری، نفر اول لقب گرفت. تقیان نسبت به هفته اول که رکوردش 343 کیلوگرم داشت 12 کیلوگرم ارتقا رکورد داشت. او حتی به 205 کیلوگرم هم حمله کرد که ناموفق بود.

دسته ۶۲ کیلوگرم مجید عسگری با اقتدار اول شد. نایب قهرمان آسیا الته رکورذدهای خوبی هم از خود به جای گذاشت. عسگری به طور غیر رسمی 5 کیلوگرم در حرکت دوضرب رکورد ایران را ارتقا داد. در حال حاضر رکورد دوضرب ایران با 166 در اختیار این وزنه بردار قرار دارد. از آنجا ملی پوشان در جریان لیگ رکودگیری نهایی قبل از جهانی هم شدند در یک ضرب حسین توکلی حرکت چهارم هم برای عسگری درخواست و او 136 کیلوگرم را مهار کرد اما برای لیگ این وزنه محاسبه نشد.

در دسته ۶۹ کیلوگرم جابر بهروزی اول شد. بهروزی نسبت به رقابت های قهرمانی آسیا پیشرفت خوبی داشت و نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا 2015 هفت کیلوگرم رکورد مجموع خود را ارتقا داد.

 

نتایج کامل مسابقات روز نخست به شرح زیر است:

 

دسته ۵۶ کیلوگرم:

۱- حسن گل پرور (ملی حفاری): یکضرب ۱۱۱، دوضرب ۱۳۸، مجموع ۲۴۹ کیلوگرم

۲- حافظ قشقایی (ذوب آهن): یکضرب ۱۰۴، دوضرب ۱۳۷، مجموع ۲۴۱ کیلوگرم

۳- محسن نکیسایی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۰۶، دوضرب ۱۳۴، مجموع ۲۴۰ کیلوگرم

۴- میلاد رضایی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۰۰، دوضرب ۱۱۳، مجموع ۲۱۳ کیلوگرم

۵- علیرضا بایرامپور (نیروی زمینی): یکضرب ۱۰۱، دوضرب ۱۱۰، مجموع ۲۱۱ کیلوگرم

۶- کرات دهقانی (نیروی زمینی): یکضرب ۹۲، دوضرب ۱۱۴، مجموع ۲۰۶ کیلوگرم

۷- سجاد لاله زار (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۸۱، دوضرب ۱۰۷، مجموع ۱۸۸ کیلوگرم

 

دسته ۶۲ کیلوگرم:

۱- مجید عسگری (یاسین پیشرو): یکضرب ۱۳۳، دوضرب ۱۷۱، مجموع ۲۹۸ کیلوگرم

۲- یعقوب پشوتنی (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۱۷، دوضرب ۱۴۹، مجموع ۲۶۶ کیلوگرم (وزن بدن ۶۱/۷ کیلوگرم)

۳- علی اصغر غفوری (ذوب آهن): یکضرب ۱۲۰، دوضرب ۱۴۶، مجموع ۲۶۶ کیلوگرم(وزن بدن ۶۱/۸ کیلوگرم)

۴- امید ربیعی (نیروی زمینی): یکضرب ۱۱۸، دوضرب ۱۴۸، مجموع ۲۶۶ کیلوگرم (وزن بدن ۶۲ کیلو گرم)

۵- فرشید محمدی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۱۸، دوضرب ۱۳۴، مجموع ۲۵۲ کیلوگرم

۶- پدرام مرادی(نیروی زمینی): یکضرب ۱۰۶، دوضرب ۱۴۵، مجموع ۲۵۱ کیلوگرم

۷- رضا حبیبی (رعد پدافند): یکضرب ۱۰۵، دوضرب ۱۲۰، مجموع ۲۲۵ کیلوگرم

۸- آرمان قربانی (شرکت ملی حفاری):یکضرب ۹۰ کیلوگرم، دوضرب۱۱۶ کیلوگرم و مجموع ۲۰۶

 

دسته ۶۹ کیلوگرم:

۱- جابر بهروزی (یاسین پیشرو): یکضرب ۱۴۱، دوضرب ۱۷۷، مجموع ۳۱۳ کیلوگرم

۲- میثم زارعی (ذوب آهن): یکضرب ۱۴۰، دوضرب ۱۶۱، مجموع ۳۰۱ کیلوگرم

۳- ایمان محبی (ملی حفاری): یکضرب ۱۲۲، دوضرب ۱۶۳، مجموع ۲۸۵ کیلوگرم

۴- سامان ملکی (نیروی زمینی ارتش): یکضرب ۱۳۴، دوضرب ۱۵۰، مجموع ۲۸۴ کیلوگرم

۵- علیرضا عرب پور (پدافند هوایی): یکضرب ۱۲۵، دوضرب ۱۴۵، مجموع ۲۷۰ کیلوگرم

۶- محسن بهمنی (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۲۰، دوضرب ۱۴۵، مجموع ۲۶۵ کیلوگرم

۷- شاهرخ عقیلی خواه (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۱۲، دوضرب ۱۳۵، مجموع ۲۴۷ کیلوگرم

 

دسته ۷۷ کیلوگرم:

۱- رسول تقیان (ذوب آهن): یکضرب ۱۶۰، دوضرب ۱۹۵، مجموع ۳۵۵ کیلوگرم

۲- مرتضی رضاییان (یاسین پیشرو): یکضرب ۱۴۸، دوضرب ۱۷۸، مجموع ۳۲۶ کیلوگرم

۳- میلاد خسروی (نیروی زمینی ارتش): یکضرب ۱۴۸، دوضرب ۱۷۷، مجموع ۳۲۵ کیلوگرم

۴- حسین بیرانوند (پدافند هوایی): یکضرب ۱۵۲، دوضرب ۱۷۰، مجموع ۳۲۲ کیلوگرم

۵- هادی رضوی (ملی حفاری): یکضرب ۱۴۹، دوضرب ۱۷۱، مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

۶- امین شرفی (عقاب نیروی هوایی): یکضرب ۱۴۹، دوضرب ۱۶۲، مجموع ۳۱۱ کیلوگرم

۷- افشین طاهری (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۰۵، دوضرب ۱۳۲، مجموع ۲۳۷ کیلوگرم

 

دسته ۸۵ کیلوگرم:

۱- کیانوش رستمی (ذوب آهن): یکضرب ۱۷۰، دوضرب ۲۱۰، مجموع ۳۸۰ کیلوگرم

۲- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۵۷، دوضرب ۱۹۰، مجموع ۳۵۴ کیلوگرم

۳- سعید جمشید بیگی (نیروی زمینی ارتش): یکضرب ۱۵۱، دوضرب ۱۹۵، مجموع ۳۴۶ کیلوگرم

۴- مجتبی نوری (پدافند هوایی): یکضرب ۱۵۳، دوضرب ۱۹۱، مجموع ۳۴۴ کیلوگرم

۵- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب): یکضرب ۱۴۶، دوضرب ۱۹۵، مجموع ۳۴۱ کیلوگرم

۶- مرتضی زارعی (یاسین پیشرو): یکضرب ۱۴۲، دوضرب ۱۷۵، مجموع ۳۱۷ کیلوگرم

۷- مسلم سپهری (رعد پدافند): یکضرب ۱۴۵، دوضرب ۱۷۰، مجموع ۳۱۵ کیلوگرم

 

دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱- علی هاشمی (یاسین پیش‌‍‌رو): یکضرب ۱۷۳، دوضرب ۲۰۳، مجموع ۳۷۶ کیلوگرم

۲- یاسین باقری (ملی حفاری): یکضرب ۱۶۶، دوضرب ۲۰۳، مجموع ۳۶۹ کیلوگرم

۳- محمد زارعی (پدافند هوایی) : یکضرب ۱۷۰، دوضرب ۱۹۶، مجموع ۳۶۶ کیلوگرم

۴- احمدرضا وادی (ذوب آهن): یکضرب ۱۶۴، دوضرب ۱۹۸، مجموع ۳۶۲ کیلوگرم

 

مسابقات اوزان ۱۰۵ و ۱۰۵ + کیلوگرم از ساعت ۹ صبح جمعه آغاز خواهد شد و بهداد سلیمی نیز به روی تخته خواهد رفت.