به گزارش سرویس ورزشی برنا اردوی مشترک تیم های کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان از روز 4 آبان ماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) یونس سرمستی (آ.شرقی) رضا اطری (مازندران) یونس امامی (تهران) خیراله قهرمانی (کرمانشاه) ایمان صادقی -آرش دنگسرکی (مازندران) پیمان بیابانی (تهران ) سید احمد محمدی- مسعود اسماعیل پور (مازندران) جمال عبادی (خوزستان) سامان شجاعی (مازندران) مصطفی حسین خانی - علیرضا قاسمی (تهران) حسن یزدانی (مازندران) پیمان یار احمدی(لرستان) عزت اله اکبری - رضا مظفری (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) میثم مصطفی جوکار (همدان) محمد جواد ابراهیمی - مجتبی گلیج (مازندران) ارشک محبی (کرمانشاه) کامران قاسم پور - علی موجرلو - رضا یزدانی - عباس طحان- محمد حسین محمدیان (مازندران) مسعود خواجه صالحانی (تهران) ایمان حسینی - کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آ. شرقی) امین طاهری (تهران) جابر صادق زاده (مازندران) امیر رضا امیری(لرستان)

 

سرمربی: رسول خادم

مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: رضا لایق - محمد طلایی - امیر توکلیان - علی اکبر دودانگه- حسین کریمی- مهدی برائتی-علی اصغر بذری –مسعود مصطفی جوکار –سعید ابراهیمی

پزشک: تورج ملک محمدی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

سرپرست: علی بیات