به گزارش سرویس ورزشی برنا در ادامه هفته‌ دوم لیگ برتر و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ی و رکوردگیری نهایی تیم ‌ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ر‌قا‌بت‌های دسته 105 + و 105 کیلوگرم همزمان با هم آغاز شد.

در یک ضرب سعید محمدپور وزنه بردار تیم ملی که به صورت آزاد شرکت کرده بود، در ابتدا 180 کیلوگرم و 185 کیلوگرم را مهار کرد، اما زمانی که می‌خواست وزنه 190 کیلوگرم را بالای سر ببرد نتوانست و در هنگام انداختن وزنه، وزنه بر روی دستش افتاد که باعث مصدومیت این و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ شد.

محمدپور بعد از این مصدومیت حسابی درد داشت و از همین رو راهی بیمارستان شد.

به نظر می رسد که مصدومیت محمدپور جدی باشد.