به گزارش سرویس ورزشی برنا فرشید ارمیان رئیس فدراسیون دانش آموزی در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات دقایقی مهمان سرویس ورزشی خبرگزاری برنا بود.

* نمایشگاه مطبوعات را چطور دیدید؟

فضای خوبی را دیدم احساس می کنم آرامشی خوبی حاکم است دلیلش را نمی دانم. شاید خوبی بین رسانه ها برقرار نیست

 

* المپیاد دانش آموزی تاکنون چند دوره برگزار شده و برنامه آینده برای المیپاد بهتر و قوی تر چیست؟

به عنوان یک کارشنان فعالیت های ورزشی داخل مدارس جهت مسابقات ورزشی در چند سال اخیر کمرنگ شده و ما از سال 92 المپیاد داخل مدارس را به طور آزمایشی در چند استان برگزار کردیم و بعد از آن در سال گذشته اولین دوره المپیاد را با حضور سه نیم میلیون دانش آموز برگزار کردیم این طرح موقت به تصویب رسید امسال هم پیش بینی می شود دومین دوره با حدود پنج میلیون دانش آموز برگزار شود.

 

* زمان  برگزاری المپیاد چه تاریخی است و چه رده سنی را شامل می شود؟

از 10 آبان شروع و تا پایان اردیبهشت آینده و امیدوارم همه دانش آموزان حضور داشته باشند و لی برنامه ما سعی بر حضور دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

 

* برای تشویق و حضور دانش آموزان چه برنامه هایی دارید؟

کسانی که مقام بگیرند، مجوز حضورشان در تیم های ملی دانش آموزی و بین المللی را کسب خواهند کرد و حتما به کمک مادی و معنوی و انگیز داشتن آموزان افزوده می شود و امیدواریم از طریق استعدادیابی بتوانیم آنها را به تیم های ملی دانش آموزی و دانشجویی در رده های بالاتر هدایت کنیم.