به گزارش سرویس ورزشی برنا، دومین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان کشور به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه فلوره اختصاص داشت. در این بخش از رقابت ها که روز دوشنبه در ارومیه برگزار شد، 45 شمشیرباز از 12 استان طی 123 دیدار مقدماتی و 33 دیدار حذفی با هم به رقابت پرداختند که طی آن علیرضا ادهمی از تهران به عنوان نخست دست یافت.

در این رقابت ها شروین طلوعی از اصفهان دوم شد و عنوان سوم مشترک نیز به محمد ادهمی از تهران همراه با محمدحسین جعفری از یزد رسید.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان امروز سه شنبه در ارومیه برگزار می شود و طی آن دیدارهای تیمی دو اسلحه اپه و فلوره مردان برگزار خواهد شد. از روز چهارشنبه نیز دیدارهای بخش بانوان مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان آغاز خواهد شد.