به گزارش سرویس ورزشی خبرگزاری برنا؛ از ابتدای فصل لیگ برتر بعد از هر دو سه هفته برگزاری به خاطر بازی های تیم ملی یکی، دو هفته و حتی سه هفته تعطیل شده است و این تعطیلی های پی در پی لیگ را از سکه انداخته است!

به هر صورت با توجه به اینکه این بار هم به خاطر بازی های تیم ملی لیگ برتر دچار تعطیلی شده خبر رسیده هفته دوازدهم سر موعد از پیش تعیین شده برگزار نخواهد شد و از 24 تا 48 ساعت دستخوش تغییر خواهد شد و این به خاطر این است در زمان بازگشت تیم های ملی امید و همچنین تیم ملی تغییراتی صورت گرفته است.

با توجه به تغییرات مداومی که در زمان برگزاری بازی های لیگ برتر این فصل صورت می گیرد همین که لیگ برتر این فصل به پایان برسد جای شکرش باقی خواهد بود.